Diskaun

Written on .

PROMOSI 2

Diskaun sebulan bayaran balik Pinjaman Pendidikan kepada peminjam yang membayar secara konsisten mengikut perjanjian selama 12 bulan berturut turut.

 

 SOALAN 1

 Bilakah promosi ini bermula?

 JAWAPAN 1

 Promosi ini bermula pada 1 Februari 2018.

 

 SOALAN 2

 Apakah yang dimaksudkan dengan diskaun sebulan bayaran balik bagi peminjam yang membuat bayaran secara konsisten mengikut perjanjian untuk tempoh 12 bulan?

 JAWAPAN 2

 Ia bermaksud diskaun sebulan bayaran balik pinjaman yang diberikan oleh Yayasan Negeri Sembilan kepada peminjam yang membuat bayaran balik secara konsisten   selama 12 bulan mengikut jumlah bayaran balik di dalam perjanjian.

 

 SOALAN 3

 Siapakah yang layak mendapat diskaun tersebut?

 JAWAPAN 3

 Semua peminjam Pinjaman Pendidikan Yayasan Negeri Sembilan yang membayar secara konsisten selama 12 bulan berturut-turut mengikut jumlah bayaran balik di dalam   perjanjian bermula dari 1 Februari 2018 dan tidak mempunyai tunggakan layak untuk mendapat diskaun tersebut.

 

 SOALAN 4

 Sekiranya pinjaman masih tertunggak dan peminjam telah membayar secara konsistan mengikut perjanjian, adakah peminjam layak menerima diskaun tersebut?

 JAWAPAN 4

 Tidak layak.  Peminjam hendaklah menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu untuk melayakkan peminjam menerima diskaun.

 

 SOALAN 5

 Sekiranya peminjam tidak mampu menjelaskan tunggakan, bagaimanakah caranya untuk peminjam mendapat diskaun tersebut?

 JAWAPAN 5

 Sekiranya peminjam tidak mampu menjelaskan kesemua tunggakan dan kos-kos yang berkenaan, peminjam boleh memohon rayuan untuk penjadualkan semula bayaran   balik pinjaman dan sekiranya diluluskan peminjam boleh membuat bayaran secara konsisten mengikut perjanjian dan layak untuk mendapat diskaun tersebut.

 

 SOALAN 6

 Bagaimanakah caranya untuk penjadualan semula bayaran balik pinjaman tersebut?

 JAWAPAN 6

Peminjam hendaklah mengisi borang penjadualan semula bayaran balik pinjaman yang boleh didapati di laman web Yayasan Negeri Sembilan  www.yns.gov.my atau klik disini.

 

 SOALAN 7

 Apakah syarat-syarat penjadualan semula bayaran balik pinjaman?

 JAWAPAN 7

 Untuk penjadualan semula bayaran balik pinjaman, peminjam hendaklah membayar setengah dari tunggakan termasuk kos-kos yang terlibat dan setelah diluluskan   peminjam bolehlah membuat bayaran balik pinjaman secara konsisten mengikut perjanjian.

 

 SOALAN 8

 Bilakah bayaran diskaun tersebut boleh diterima?

 JAWAPAN 8

 Bayaran diskaun hanya diluluskan dan diterima oleh peminjam dalam bentuk sebulan bayaran balik pinjaman dengan jumlah sepertimana dalam perjanjian pada bulan ke 13   setelah semakan mendapati bayaran secara konsisten selama 12 bulan berturut-turut seperti dalam perjanjian telah diterima oleh Yayasan Negeri Sembilan.

 

 SOALAN 9

 Bagaimanakah cara untuk membuat bayaran balik bulanan untuk melayakkan mendapat diskaun tersebut?

 JAWAPAN 9

 Pemohon boleh membuat bayaran konsisten dengan cara potongan gaji, potongan akaun bank, bayaran tunai, cek tertunda dan bayaran melalui Jompay.  Walau   bagaimanapun bayaran hendaklah selaras dengan perjanjian.

 

 SOALAN 10

 Bilakah tarikh akhir bayaran setiap bulan sepatutnya diterima oleh Yayasan Negeri Sembilan?

 JAWAPAN 10

 Untuk memastikan bayaran konsisten, bayaran hendaklah dikreditkan kepada akaun peminjam sebelum 28 haribulan setiap bulan.

 

 SOALAN 11

 Sekiranya telah membuat potongan gaji sebelum ini, tetapi jumlah potongan yang dibuat lebih rendah dari perjanjian, adakah saya layak mendapat diskaun tersebut?

 JAWAPAN 11

 Tidak layak, kerana syarat utama diskaun ini adalah bayaran bulanan yang konsisten mengikut perjanjian. Untuk melayakkan menerima diskaun, pemohon boleh membuat   permohonan potongan gaji yang baru selaras dengan bayaran balik dalam perjanjian. 

 Print