Senarai Universiti Tempatan

Written on .

Penuntut universiti yang layak memohon Pinjaman Pendidikan Yayasan Negeri Sembilan ialah:

 1. Universiti Sains Malaysia (USM)
 2. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 3. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 4. Universiti Malaya (UM)
 5. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 6. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 8. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 10. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 12. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 13. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 15. Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)
 16. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 17. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 18. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

 Print