Image
Bagi Tahun 2022, Permohonan BSH Mahasiswa Anak Negeri Sembilan adalah melalui atas talian (online) di laman web Yayasan Negeri Sembilan. Permohonan BSH 2022 (Fasa 2) dibuka BERMULA dari 7 Jun 2022 sehingga 30 Jun 2022.

*Sila klik di sini untuk membuat permohonan.
*Sila klik di sini untuk memuat turun Borang Pengesahan Pejabat Dun/Pejabat Penyelaras Dun.
*Sila klik di sini untuk memuat turun Borang Akuan Pengesahan Pendapatan.